โยค๊ะ MIND SPA ดนตรีบริหารใจ กายบริหารจิต

 โยคะ คือ อะไร ?

คำว่า โยคะ เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินกันมาบ้าง แต่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจถึงความหมาย และประโยชน์ของการปฏิบัติโยคะอย่างแท้ เป็นศาสตร์  ที่โยคีของประเทศอินเดียสมัยหลายพันปีก่อน ใช้บริหารในการฝึกตนเอง  เพื่อค้นหาความจริงแห่งชีวิต ต่อมาได้สืบทอดและเผยแพร่หลายไปทั่วโลก ปัจจุบันโยคะเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ผลดีของการได้ปฏิบัติบัติโยคะ นั้น เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้น หลังการได้ปฏิบัติ และในระยะยาว ที่มีการปฏิบัติต่อเนื่อง ผลดีของการได้ปฏิบัติบัติโยคะ นั้น ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจอย่างมากมายมหาศาล การได้ควบคุมการหายใจและท่าเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เน้นยืดและคลายตัวของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้เกิดสมาธิ มีความสงบผ่อนคลาย และรู้สึกดีขึ้นในทันทีหลังการได้ปฏิบัติ  

        การปฏิบัติโยคะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ การบริหารร่างกาย (หัตถโยคะ) และการบริหารจิตใจ(ราชาโยคะ) ในหนังสือเล่มนี้เรามุ่งเน้นในท่าบริหาร  ที่ง่ายต่อการปฏิบัติ สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัน และได้ประโยชน์ในการปฏิบัติโยคะ ทั้ง 2 ส่วน คือทางด้านร่างกายและจิตใจในขณะเดียวกัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ