Yoga การบริหารร่างกาย ดนตรีบริหารใจกายบริหารจิต

โยคะ คือ อะไร ?

คำว่า โยคะ เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินกันมาบ้าง แต่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจถึงความหมาย และประโยชน์ของการปฏิบัติโยคะอย่างแท้จริง โยคะ เป็นศาสตร์ ที่โยคีของประเทศอินเดียสมัยหลายพันปีก่อน ใช้บริหารในการฝึกตนเอง เพื่อค้นหาความจริงแห่งชีวิต ต่อมาได้สืบทอดและเผยแพร่หลายไปทั่วโลก ปัจจุบันโยคะเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ผลดีของการได้ปฏิบัติบัติโยคะ นั้น เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้น หลังการได้ปฏิบัติ และในระยะยาว ที่มีการปฏิบัติต่อเนื่อง ผลดีของการได้ปฏิบัติบัติโยคะ นั้น ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจอย่างมากมายมหาศาล การได้ควบคุมการหายใจและท่าเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เน้นการยืดและคลายตัวของกล้ามเนื้อ อีกทั้งจัดโครงร้างของร่างกาย เช่นกระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น ส่งผลให้เกิดสมาธิ มีความสงบผ่อนคลาย และรู้สึกดีขึ้นในทันทีหลังการได้ปฏิบัติ

การปฏิบัติโยคะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารร่างกาย (หัตถโยคะ) และการบริหารจิตใจ(ราชาโยคะ)

ในข้อมูลที่นี่ เราจะมุ่งเน้นในท่าบริหารแบบไทยโยคะ ที่ง่ายต่อการปฏิบัติ สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัน และได้ประโยชน์ในการปฏิบัติโยคะ ทั้ง 2 ส่วน คือทางด้านร่างกายและจิตใจในขณะเดียวกัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ