Advise Caution ข้อควรระวัง ก่อนทำโยคะ ทำความเข้าใจกับร่างกายของเรา เอาใจใส่ทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ไม่ฝืนจนทำให้ตนเองทรมาน

 

        

ข้อแนะนำ และ  ข้อควรระวัง ในการฝึกปฏิบัติโยคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพนั้น มีข้อแนะนำ ดังนี้

สถานที่ :

ควรอยู่ในที่ เงียบสงบ และมีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะการฝึกโยคะนั้นต้องการใช้สมาธิสูง และอากาศที่บริสุทธิ์  จะช่วยลดการอ่อนเพลีย     อันเกิดจากการปฏิบัติโยคะได้เป็นอย่างดี                                                                                                                                                                                                                                              

   เวลา

 สามารถทำได้ทุกช่วงเวลา แต่ควรปฏิบัติตอนท้องว่าง หรือก่อนรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง หรือปฏิบัติ หลังรับประทานอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมงครึ่ง                                                                            

อุปกรณ์ :

 ควรมีผ้าปูพื้นที่มีลักษณะแข็งแรงและลื่นไหลได้ง่าย ไว้รองรับร่างกายในการฝึก และช่วยลดการเสียดสีที่อาจเกิดจากการเคลื่อนไหวของร่างกาย

 การเตรียมตัว :

ผู้ฝึกโยคะควรชำระร่างกายให้สะอาดสดชื่นก่อนปฏิบัติ

ควรสวมใส่เสื้อผ้าแบบกระชับร่างกาย เนื้อผ้ามีความยืดหยุ่นได้ดี เบาสบายไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่มี   ความหนา ความหนาเทอะทะ และไม่สวมใส่เครื่องประดับ ในขณะปฏิบัติด้วยเพราะอาจเกิดความเสียดสีทางผิวหนังของร่างกายได้

                                                                                                                                                                                                                                  การข้อควรระวังในการปฏิบัติโยคะ:

ฝึกโยคะ ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง จะต้องค่อยเป็นค่อยไปและพึงระลึกว่าอย่าหักโหม หากมีอาการเจ็บปวดในท่าที่กำลังปฏิบัติอยู่ควรลดมุมที่เกิดขึ้นจากการบริหารลง อย่าพยายามฝืนตัวเองจนมากเกินไป ควรให้ตนเองสบายพอทนได้ไม่ทรมานตนเอง หากมีอาการปวดมากก็ควรละเว้นท่าดังกล่าวไว้ก่อน เมื่อสามารถทำท่าอื่นๆได้แล้วค่อยลองหวนกลับมาลองฝึกดูใหม่     ขณะฝึกบางท่าอาจเกิดอาการตึงตามแขนตามขามากเป็นพิเศษ ไม่ต้องตกใจ นี่คืออาการของกล้ามเนื้อถูกยืด  ผู้ฝึกควรคอยระวังว่าตัวเองยืดได้แค่ไหน ควรกำหนดตัวเองให้อยู่ในท่าที่ ตึงพอทนได้ อย่าฝืนตัวเองมากไป  เพราะอาจทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดได้  ทางที่ดีควรจับความรู้สึกอยู่ที่ตึงน้อยๆ  ค่อยๆตึง เมื่อทำบ่อยๆ เดียวความรู้สึกตึงจะค่อยหายไปเอง เมื่อกล้ามเนื้อกลับมาเป็นปกติ หลังการปฏิบัติควรดื่มน้ำอุ่น หรือน้ำธรรมดาให้มากๆ น้ำมีส่วนเข้าไปช่วยขับไล่ของเสียในร่างกายเราได้เป็นอย่างดี