ภาวะสมองขาดเลือด (STROKE)

ภาวะสมองขาดเลือด (STROKE)

ภาวะสมองขาดเลือดคืออะไร

ภาวะสมองขาดเลือดถือว่าเป็นหนึ่งในโรคสำคัญที่พบได้บ่อยในสังคมเรา และกลายเป็นปัญหาหนักต่อตัวผู้ป่วยเอง ต่อครอบครัวของผู้ป่วย รวมทั้งต่อสังคมโดยทั่วไปด้วย โรคนี้จะทำให้เกิดอาการอัมพาตเฉียบพลัน ผู้ป่วยอาจสูญเสียความสามารถในการพูดและ/หรือการมองเห็น ภาวะสมองขาดเลือดมีสาเหตุจากการที่ร่างกายไม่สามารถลำเลียงเลือดไปเลี้ยงสมองได้ เนื่องจากเกิดการอุดตันของเส้นเลือด ส่งผลให้ออกซิเจนและสารอาหารอื่นไม่สามารถขึ้นไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอ หลังจากนั้นเซลล์สมองก็จะตายในเวลาเพียงสั้นๆ

นอกจากนี้ ภาวะสมองขาดเลือดอาจเกิดขึ้นจากการมีเลือดออกในสมองเนื่องจากภาวะหลอดเลือดแตก ซึ่งอัตราการเกิดขึ้นของกรณีนี้มีประมาณ 12% ของภาวะสมองขาดเลือดทั้งหมด

ความรุนแรงของภาวะสมองขาดเลือดจะมากหรือน้อยเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเนื้อเยื่อสมองที่ถูกทำลาย โดยธรรมชาติแล้วสมองด้านซ้ายจะควบคุมการทำงานของอวัยวะซีกขวาและการพูด โดยสมองด้านขวาควบคุมการทำงานของร่างกายซีกซ้าย

อาการของภาวะสมองขาดเลือด

ภาวะสมองขาดเลือดอาจไม่ได้ทำลายเซลล์เนื้อเยื่อทุกเซลล์ทันทีหลังเกิดการอุดตันที่เส้นเลือดในสมอง ดังนั้นถ้าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ก็จะสามารถรักษาเซลล์ต่างๆ ให้ทำหน้าที่เหมือนเดิมได้ ยิ่งไปกว่านั้น หากสามารถรักษาและป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวกระตุ้นปัญหาเรื่องการไหลเวียนของเลือดเสียแต่เนิ่นๆ ภาวะสมองขาดเลือดก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้

สัญญาณเตือนของภาวะสมองขาดเลือด

 • มีความผิดปกติทางการมองเห็นที่ดวงตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง โดยมีอาการตั้งแต่การมองเห็นภาพไม่ชัดจนถึงภาวะตาบอดช่วงสั้นๆ
 • อาการอ่อนแรงของนิ้วมือ มือ หรือทั้งแขนและขา หรือที่ร่างกายซีกใดซีกหนึ่ง หากเป็นขั้นรุนแรงก็อาจมีอาการอัมพาตครึ่งซีก
 • มีความบกพร่องทางการพูดช่วงคราว หรือระบบการทำความเข้าใจผิดปกติ
 • เกิดอาการต่อไปนี้ขึ้นมาอย่างกะทันหัน ได้แก่ รู้สึกเวียนศีรษะ มองไม่ชัด คลื่นไส้อาเจียน ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง และมองเห็นภาพซ้อน
 • อาการที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสียหายชั่วคราวที่เกิดขึ้นกับการไหลเวียนของเลือดไปสู่สมอง
 • เกิดอารมณ์สับสนเป็นเวลานานโดยไม่มีอาการหมดสติ

สาเหตุของภาวะสมองขาดเลือด

สาเหตุสำคัญและพบได้บ่อยของการเกิดภาวะสมองขาดเลือด ก็คือการตีบหรือแตกของเส้นเลือดในสมองหรือหลอดเลือดหลักที่ลำคอซึ่งจะนำเลือดจากหัวใจไปเลี้ยงที่สมอง ภาวะดังกล่าวมักเป็นผลจากภาวะผนังหลอดเลือดแดงหนาและมีความยืดหยุ่นน้อยลง การเป็นเรื้อรังและรุนแรงมากขึ้นของโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแดงที่ออกจากหัวใจ ซึ่งนำไปสู่การทำลายผนังหลอดเลือด ผลที่ตามมาคือช่องว่างในหลอดเลือดจะลดน้อยลงมาก

ปัจจัยเสี่ยง

 • ความดันเลือดสูง
 • ระดับไขมันเลือดสูง
 • เบาหวาน
 • การสูบบุหรี่
 • ความอ้วน
 • โรคเก๊าท์
 • ยาเม็ดคุมกำเนิด

การป้องกัน

ปัจจุบันนี้ ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่สามารถรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 40 ปีจะได้รับการแนะนำจากแพทย์ให้ตรวจเพื่อหาปัจจัยของโรคนี้ ภาวะของผนังหลอดเลือดแดงหนาสามารถหลีกเลี่ยงได้ หากผู้ป่วยตระหนักถึงโรคนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ พร้อมทั้งสังเกตอาการแรกเริ่มที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหาทางป้องกันและควบคุมได้ทันท่วงที

ขั้นตอนที่ควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะผนังหลอดเลือดแดงหนา


Brain ischemia (STROKE).

Brain ischemia is.

Brain ischemia is one of the major diseases that are common in our society. And it is a hard problem to the patient. The patient's family. As well as with society in general. This disease can cause acute paralysis. Patients may lose the ability to speak and / or vision. Brain ischemia is caused by the body can not supply blood to the brain. Due to blockage of the arteries. As a result, oxygen and other nutrients to the brain can not get enough. The brain cells die in a short time.

The Brain ischemia may result from bleeding in the brain due to atherosclerosis. The rate of occurrence of this case is about 12% of all patients with ischemic brain.

The severity of brain ischemia were more or less how much depends on the location of the damaged brain tissue. Naturally, the left brain controls the right side of body and speech. The right brain controls the left side of the body.

Symptoms of Brain Infarction.

Brain ischemia probably is not destroy tissue cells, all cells immediately after the blood clots in the brain. So, if treated promptly. The cells can be maintained. To act like it. Moreover If the treatment and prevention of risk factors that stimulate blood circulation problems early. Brain ischemia was able to prevent it from happening.

Warning Signs of Brain Infarction.

Disorders through the eyes see one side or both sides. With symptoms ranging from blurred vision to blindness shortly.
Symptoms include weakness of the fingers, hands or arms and legs. Or any portion of the body half If severe, it may have hemiplegia.
With disabilities to the occasion. Or understand it.
The following symptoms that include sudden blurred vision, nausea, vomiting, feeling dizzy. Weakness in both legs. And blurred vision.
Acute symptoms that occur as a warning to temporary damage to the circulation of blood to the brain.
I was confused for a long time without coma

Etiology of cerebral ischemia.

The most common cause of acute cerebral ischemia. The narrowing of the aorta or the main artery in the brain or neck, which takes blood from the heart to nourish the brain. As a result of conditions such as arterial walls were thick and less flexible. A chronic and severe disease of the heart and arteries. This led to the destruction of the vascular wall. As a result, the gap in atherosclerosis is much less.

Risk factor

High blood pressure
High blood fat levels.
Diabetes
Smoking.
Obesity.
Gout.
Contraceptive pills.

Protection

Today, the majority can be cured. Patients older than 40 years it has been recommended by doctors to determine the factors of this disease. Condition of the artery wall thickness can be avoided. If the patient is aware of this disease early. The first observation to occur. To find ways to prevent and control the situation.

Step should be to reduce the risk of a condition in the artery wall thickness.


 • ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยจัดการฝึกอบรมการทำการผลิตยาดมจากสมุนไพรวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2560เวลา09.00-12.00น.ท่านที่สนใจการเข้าร่วมอบรมการผลิตยาดมสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่รับจำนวน15ท...

 • ว่าด้วยเรื่องของการแพทย์ทางเลือก ไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมชนิดใดเหมาะสมกับทุกคน การแพทย์ทางเลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งก็ไม่ได้ เหมาะสมกับคนทุกคนเช่นกัน ทุกวันนี้มีทั้งการแ...

 • 1474606618125 (1).jpg
  ชมรม สยามเฮิบร์ ในโครงการ Happiness Health and Heab "ความสุข สุขภาพ และสมุนไพร" แจกสูตรสมุนไพลดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเอง ทุกวันอาทิตย์ค่ะ ท่านไดสนใจส่งข้อมูลที่ดีมีสาระแท้มาช่วยร่วมกั...

 • มนุษย์เราเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา แต่เราเลือกที่จะเป็นได้ดีกว่าปล่อยให้มันเป็นไป... วิธีการยืดอายุอวัยวะวิธีการยืดอายุอวัยวะมีร้อยแปดพันประการ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอาย...

 • ปัสวะ.png
  ปัสสาวะบอกโรค......ปัสสาวะเป็นสิ่งที่ขับถ่ายออกมาจากร่างกาย โดยไตจะกรองเอาของเสียและสิ่งที่มากเกินพอ ออกจากเลือด และขับออกมาเป็นปัสสาวะ ถ้าไตไม่ทำงาน จะมีของเสียคั่งในเลือด ทำให้เก...

 • น้ำมันหอมระเหย... เป็นผลิตผลจากการสกัดพืชสมุนไพรนานาชนิด ซึ่งอาจสกัดมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชนั้นๆ เช่น สกัดมาจาก ผล ดอก ใบ เมล็ด เปลือก ก้าน ฯลฯ วิธีการสกัดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ค...

 • อายุรวัฒน์เวชศาตร์ anti-aging medicationบางคนอาจจะเคยได้ยิน หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยิน วิธีการนี้คือการล้างตับโดยที่ไม่ต้องผ่า ไม่ต้องกินยา สามารถทำได้เองที่บ้านและได้ผลจริง ซึ่งจะช่ว...

 • ใช้น้ำมะนาวเพื่อล้างผิวและกำจัดสิว เป็นวิธีที่เรียบง่ายและเป็นวิธีธรรมชาติในการรักษาผิวของสาวๆ ให้สะอาด และที่ดีที่สุดก็คือปลอดภัยอย่างแน่นอน การใช้น้ำมะนาวในการรักษาสิว อาจจะโดยกา...

 • คนเรา เรื่องของสมดุลนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะคะ อะไรที่มากไป น้อยไป ล้วนแต่ทำให้ชีวิตเบนเอนเอียงเฉไปข้างใดข้างหนึ่งเสมอ อย่างการนอนที่เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง ถ้านอนมากเกินไ...