Liver Flush ล้างพิษตับ

 

                                         

                                  ชีวิตมีทางเลือกเสมอ  อยู่ที่ว่า  จะเลือกเรียนรู้ดูแลตัวเอง  หรือ ฝากชีวิตไว้กับคนอื่น

                       

โปรแกรมล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี

( Liver / Gallbladder Cleanse  Course )

(  ๓ วัน ๒ คืน  )

สิ่งที่ต้องเตรียม 
 เตรียมตัว – เตรียมใจ  ใจต้องพร้อม อดทน เข้าใจวิธีและผลการล้างพิษ 
 เตรียมร่างกาย     - ตรวจสุขภาพมาก่อนจะดีมาก

                                 - ได้ทุกคน ทุกโรค

ยกเว้น เด็กในวัยเจริญเติบโต คนที่ป่วยด้วยโรคเฉียบพลัน เช่นตับอักเสบเฉียบพลัน ไข้  ไข้หวัดเฉียบพลัน เพลียมากๆ        อดอาหารพวก เนื้อ นม ไข่ น้ำมัน ของทอด ไม่ได้  

  -  ถ้าเคยประทานอาหารสุขภาพมาก่อน หรือเคยอดอาหารมาจะดีมาก 

เตรียมของใช้ส่วนตัว  เช่น ผ้าขาวม้า  ผ้าเช็ดตัว  ผ้านุ่ง  ชุดนอน  ชุดออกกำลังกาย สวมใส่สบาย
 เตรียมเวลา   เวลาที่พร้อม ว่าง วันหยุด ไม่เร่งรีบ   

ก่อนล้างพิษตับ  ควรทำร่างกายให้แข็งแรง  เข้าใจเรื่องการล้างพิษตับ และ จิตใจต้องพร้อมเต็มที่  ที่จะดูแลตัวเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดี  มีชีวิตยั่งยืน  ไม่เจ็บป่วย  หรือเจ็บป่วยน้อยแข็งแรงมีพลังในการดำรงชีวิต  เผื่อแผ่วิธีการมีสุขภาพที่ดีไปสู่บุคคลอื่นที่สนใจได้

ตารางกิจกรรม

วันที่ ๑  วันก่อนล้างพิษ

๑๒. ๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียนประวัติ          รับอุปกรณ์                 

๑๔.๐๐ น.              พูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพ / แนะนำตารางกิจกรรม / การสวนล้างลำไส้ / เข้า

                             ที่พัก 

๑๕.๐๐ น.              หยุดรับประทานของขบเคี้ยว ดื่มน้ำผลไม้   หรือน้ำเปล่าได้

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.   สวนลำไส้ระบายพิษ  

                             ( ในห้องพัก )

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.    ชมวีดีทัศน์ หรือสนทนาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

                              -  ทำไมจึงต้องล้างพิษตับ

     ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.  - เรียนรู้การกัวซาระบายพิษ   ด้วยตนเอง  

      ๑๙.๐๐-๑๙.๓๐ น.    ประคบตับด้วย สมุนไพร( Liver Wrap ) ๒๐  นาที

      ๒๐.๐๐ น.              รับประทานยาระบายหรือดีเกลือ    

                                พักผ่อนนอนหลับ                        

วันที่ ๒ 

๐๕.๓๐  น.            ตื่นนอน/ ขับถ่าย /สวนลำไส้ระบายพิษ   ( ในห้องพัก )

๐๖.๓๐  น.            เช็คค่าน้ำลาย    / อมน้ำมันมะพร้าว ๒๐  นาที *

๐๗.๐๐  น.            การปรับสมดุลร่างกาย  , โยคะบำบัดโรค , ออกกำลังกายตามถนัด

                             ( อาคารอเนกประสงค์   ,  สนามหญ้า )      , แช่มือ แช่เท้า 

                           ดื่ม น้ำเปล่า  หรือน้ำสมุนไพร   ( เตรียมไว้ที่ อาคารอเนกประสงค์ )

                            เวลาหิวให้ดื่มน้ำสมุนไพรที่เตรียมไว้  เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด

                            ก็ได้                    

๐๘.๐๐  น.            แช่มือ  แช่เท้า  พอกสมุนไพร  ๑๐ นาที  / ทำความสะอาดร่างกาย

๐๙.๐๐  น.            ดื่มสมุนไพรเพื่อกวาดล้างลำไส้  ๑  ช้อนชา     ชงด้วยน้ำผลไม้

                            ( เตรียมไว้ที่ อาคารอเนกประสงค์   ต้องตรงเวลา )

                            นวดปรับจัดกระดูกเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ

                             นวดกดจุด  กัวซา  ตอก เส้น   สำหรับผู้มีปัญหา

                            - เรียนรู้การกัวซาระบายพิษ  

 ๑๒.๐๐  น.            ดื่มสมุนไพรเพื่อกวาดล้างลำไส้ ๑  ช้อนชา     ชงด้วยน้ำผลไม้

                            ( เตรียมไว้ที่ อาคารอเนกประสงค์   ต้องตรงเวลา )

                             - เรียนรู้การกัวซาระบายพิษ  

                             บริการนวดปรับจัดกระดูกเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ   นวดกดจุด  กัวซา  ตอก

                             เส้น  ( ต่อ)

                            สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม       

๑๕.๐๐  น.            ดื่มสมุนไพรเพื่อกวาดล้างลำไส้ ๑  ช้อนชา     ชงด้วยน้ำผลไม้

                            ( เตรียมไว้ที่ อาคารอเนกประสงค์  ต้องตรงเวลา )

                              หลัง ๑๕.๐๐ น. หยุดน้ำผลไม้ทุกชนิด       ให้ดื่มน้ำเปล่า

๑๗.๐๐ น.            สวนลำไส้ระบายพิษ

๑๘.๐๐ น.            ดื่มดีเกลือ  ๑  ช้อนชา  ต่อน้ำครึ่งแก้ว (เติมน้ำผึ้ง + มะนาว ตามชอบ เพื่อดื่มง่ายขึ้น)         ( เตรียมไว้ที่ อาคารอเนกประสงค์ )      2 0 นาที ก่อนและหลังดื่มดีเกลือ ห้ามดื่มน้ำ                                  

                            พักผ่อน  นอนเล่น  อ่านหนังสือ  ตามอัธยาศัย

๒๐.๐๐ น.            ดื่มดีเกลือ  ๑  ช้อนชา  ต่อน้ำครึ่งแก้ว

                         ( เตรียมไว้ที่ อาคารอเนกประสงค์ )

                             -  พักผ่อนตามอัธยาศัย

๒๑.๔๕ น.            รับน้ำมะนาวและน้ำมันมะกอกชนิดบีบเย็น

                                    ( เตรียมไว้ที่ อาคารอเนกประสงค์ )

                  *******  รับแล้วเข้าที่พัก   ก่อนดื่มเขย่าให้เข้ากัน ดื่มทันที ( ยืนดื่มข้างเตียง และนอนลงทันที ) ไม่ให้เกินเวลา๒๒.๑๕  น.

               ****   หลังดื่มน้ำมันมะกอกและน้ำมะนาว ให้ปฏิบัติตนดังนี้

๑. นอนหงายหรือตะแคงขวา(หนุนศีรษะให้สูงกว่าท้อง)

๒. ถ้ากลัวอาเจียนให้ประคับประคองตัวเองให้ถึงเวลา ๐๒.๐๐ น. หรือใช้ถุงน้ำร้อนประคบที่ท้อง  ( ทีมงานจะเตรียมให้หลังจาก เข้าที่นอนแล้ว )

๓. ของเสียจากตับ  จะเริ่มออกมาประมาณ ๐๒.๐๐ น.ให้เก็บของเสียต่าง ๆ ไว้  จนจบกิจกรรมล้างพิษ  

วันที่ ๓

๐๖.๐๐  น.     ตื่นนอน / ทำธุระส่วนตัว  ( ถ้ายังไม่ถ่าย  ดื่มน้ำเกลือแก้วที่ ๓ )

๐๖.๓๐ น.        การปรับสมดุลร่างกาย  , โยคะบำบัดโรค , ออกกำลังกายตามถนัด

                        ( อาคารอเนกประสงค์   ,  สนามหญ้า )     

                         ดื่ม น้ำเปล่า  หรือน้ำสมุนไพร   ( เตรียมไว้ที่ อาคารอเนกประสงค์ )

๐๘.๐๐ น.        ( ถ้ายังไม่ถ่าย  ดื่มน้ำเกลือแก้วที่ ๔ )    พักผ่อน  สมาธิ  อ่านหนังสือ

๑๐.๓๐ น.      สวนลำไส้ระบายพิษ

                      ****** เก็บของเสียทั้งหมดไว้ตั้งแต่ ๐๒.๐๐ น.

( ใส่ถังที่เตรียมไว้ให้ ทั้งที่ถ่ายเอง และรวมกับที่สวนลำไส้ระบายพิษ    ตรวจผลงาน  วิเคราะห์  )

๑๑.๐๐ น.      สนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์การล้างพิษ  อาการ  ข้อสงสัย

๑๑.๓๐ น.     แนะนำการปฏิบัติตัวหลังการล้างพิษ  และการดูแลตนเองหลังการล้างพิษ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลตนเองต่อไป   

                     ทำความสะอาดอุปกรณ์ส่วนตัว  เพื่อนำกลับบ้าน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / จองเข้าคอร์สล่วงหน้า  รับจำนวนจำกัด                                                                                                                            สอบถามรายละเอียด โทร . 086 816 0891

                    การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อท่านได้โอนเงินเข้า 
                   บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขา บิ๊กซี  พัทยากลาง
                    เลขที่  639 – 0 – 30122- 1  ชื่อบัญชี นางเกตน์สิรี  สุขร่วม

หมายเหตุ  : การจัดโปรแกรมล้างพิษทุกครั้ง  จุดประสงค์เพื่อให้ท่านเข้ามาเรียนรู้  ทำความเข้าใจในการล้างพิษ  อาการที่อาจเกิดขึ้นในวันล้างพิษและหลังล้างพิษ   เพื่อนำไปฏิบัติด้วยตนเองในการดูแลสุขภาพแบบพอเพียง  พึ่งตนเอง และขยายผลไปยังญาติพี่น้อง  เพื่อนฝูง

รูปแบบการจัดโปรแกรม

รูปแบบที่ ๑  กรุ๊ปพักรวม แยกชายหญิง  ( ๓๐ ท่านขึ้นไป)  ท่านละ  ๒,๕๐๐ บาท

รูปแบบที่ ๒   ที่พักส่วนตัวสำหรับ   ๒  ท่าน   ( ๑๐ ท่านขึ้นไป   ท่านละ  ๓,๐๐๐  บาท

รูปแบบที่ ๓    สำหรับท่านที่ไม่สะดวกแต่ต้องการล้างพิษที่บ้านโดยด่วน  บริการถึงบ้าน  ท่านละ ๕,๐๐๐  บาท  ( ๔ ท่าน  ขึ้นไป )

รูปแบบที่ ๔    กรุ๊ปที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาหาเรา   และต้องการล้างพิษ  ท่านมีสถานที่อยู่แล้ว  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ครูเล็ก

 

อายุรวัฒน์เวชศาตร์ anti-aging
medication

บางคนอาจจะเคยได้ยินหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยิน
วิธีการนี้คือการล้างตับโดยที่ไม่ต้องผ่า ไม่ต้องกินยา สามารถทำได้เองที่บ้านและได้ผลจริงซึ่งจะช่วยลดปัญหาสุขภาพได้เป็นอย่างดี

การทำ liver flush คืออะไร?

liver flush คือ การทำ Detox ชนิดหนึ่ง ที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดก้อนนิ่วคอเรสเตอรอลที่อยู่ในถุงน้ำดี
โดยก้อนนิ่วเหล่านี้เกิดการการตกตะกอนของน้ำดีในตับสะสมจนกลายเป็นก้อนเล็ก ๆ นิ่ม ๆ สีเขียว ซึ่งก้อนเล็ก ๆ เขียว ๆนี้จะไปจับกับแคลเซียมหนาขึ้น แข็งขึ้นจนกลายเป็นก้อนนิ่ว เมื่อมีก้อนนิ่วสะสมอยู่ในถุงน้ำดีมากๆส่งผลให้ร่างกายกำจัดของเสียสารพิษ รวมถึงคอเรสเตอรอลได้น้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นการทำ Liver Flush หรือเรียกอีกอย่างว่าการล้างตับ จึงเป็นวิธีที่ช่วยขับก้อนนิ่ว และก้อนคอเรสเตอรอลที่อยู่ในถุงน้ำดี
ออกมา เมื่อไม่มีก้อนนิ่วเหล่านี้อยู่ในตับ ทำให้การทำงานของตับสามารถกำจัดสารพิษในร่างกายได้เต็ม 100%

ทำไมต้องทำ liver flush?

ปกติตับจะผลิตน้ำดีประมาณวันละหนึ่งส่วนสี่ถึงครึ่งแกลลอนพื่อใช้ย่อยอาหารจำพวกเนื่อสัตว์และไขมันเมื่อผลิตเสร็จแล้ว ตับจะส่งน้ำดีไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีก่อนแล้วจึงส่งผ่านท่อน้ำดีเพื่อไปย่อยอาหารเหล่านี้ที่ลำไส้เล็ก
มีคนไม่น้อยที่เกิดภาวะก้อนนิ่วอุดตันในถุงน้ำดีบางคนมีอาการภูมิแพ้ มีผื่นขึ้นเป็นลมพิษ แม้ว่าจะมีก้อนนิ่วะสมอยู่ในถุงน้ำดีมากหรือน้อยเพียงใดก็ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยการเอ็กซ์เรย์ ก้อนนิ่วเหล่านี้มีหลากหลายสีสันด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาล ขาว เขียว แดง ดำ
โดยมากแล้วล้วนแต่มีคอเรสเตอรอลยู่ในนั้น หากมีการสะสมตัวของก้อนนิ่วในถุงน้ำดีเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลทำให้ตับมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ร่างกายไม่สามารถขับเอาคลอเลสเตอรอลออกไปได้ ส่งผลให้คลอเลสเตอรอลในร่างกายสูงขึ้น ก้อนนิ่วในถุงน้ำดีเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย ที่มาจากตับเป็นบ่อเกิดของการอักเสบและติดเชื้อต่างๆ

••• การล้างตับ (liver flush)

เป็นวิธีการที่ง่ายและมีประโยชน์กับร่างกายมาก90% ของคนเราจะมีนิ่วในถุงน้ำดีและนิ่วในตับ นิ่วพวกนี้จะทำให้ประสิทธิภาพของตับในการดูดซับสารพิษจากอาหาร หรือสิ่งที่เข้าไปในร่างกายลดลง เมื่อไม่มีนิ่ว ตั
บของคุณก็จะดูดซับสารพิษต่างๆที่เข้าไปในร่างกายได้เต็ม 100% จนกระทั่งเกิดขึ้นมาอีก ไม่เว้นแม้แต่เด็กก็มีเหมือนกัน ถ้าตับของคุณเต็มไปด้วยนิ่วร่างกายก็จะต้องใช้กำลังส่วนอื่นขับพิษออกไป ผิวของคุณก็รวมอยู่ในกระบวนการนี้ด้วย นิ่วพวกนี้เกิดจากการกินอาหารที่เป็นพิษกับร่างกาย การสูดเอาอากาศที่เป็นพิษเข้าไปในร่างกาย รวมทั้งน้ำดื่มที่เราดื่มเข้าไป ถ้าคุณสามารถกำจัดนิ่วพวกนี้ออกไปจากร่างกายได้ อวัยวะต่างๆในร่างกายคุณก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพรวมทั้งช่วยทำให้ผิวพรรณดูดีขึ้น

อาการออื่นๆเและอีกโรคต่างๆดีขึ้น